การศึกษา 4.0 เป็นยิ่งกว่าการศึกษา /

ผู้แต่ง
ไพฑูรย์ สินลารัตน์
Corporate Author
สินธะวา คามดิษฐ์, เฉลิมชัย มนูเสวต, วาสนา วิสฤตาภา, นักรบ หมี้แสน
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 5