สุดยอดเทคนิคพิชิตข้อสอบ Sentence Completion โดยไม่ต้องแปลโจทย์ เล่ม 1 /

ผู้แต่ง
พนิตนาฏ ชูฤกษ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์, 2561
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1