กลอนเพลงพื้นบ้านภาคกลาง : ปฏิพากย์ ปฏิภาณ การสร้างสรรค์ /

ผู้แต่ง
บัวผัน สุพรรณยศ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สามลดา, 2561
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1