อยุธยา : ประวัติศาสตร์และการเมือง = Ayutthaya : History and Politics /

ผู้แต่ง
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, 2560
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 5