แถลงการณ์ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสละราชสมบัติ /

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ศรีปัญญา, 2560
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2