จดหมายเหตุงานพระบรมศพ : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ฉบับประชาชน เล่ม 1 กรุงเทพมหานคร /

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : รุ่งศิลป์การพิมพ์, 2560
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1