นางสิงห์คะนองศึก /

ผู้แต่ง
โป้กอั้งเสาะ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
น ป929น 2537
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สร้างสรรค์-วิชาการ, 2537
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
453 หน้า