รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น = Introduction to Public Administration /

ผู้แต่ง
นนท์ น้าประทานสุข
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ภทระ พรีเพรส, 2559
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3