ปุจฉา-วิสัชนา ปัญหากลศึกสงครามในสามก๊ก /

ผู้แต่ง
โกวิท ตั้งตรงจิตร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : รวมสาส์น, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1