การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย = People's Participation in the Administration of Khokngam Sub-District Organization, Dansai District, Loei Province /

ผู้แต่ง
สายพิน วงศ์บุญเกื้อ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 352.14 ส661ก 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
Physical description
ฒ, 152 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.