ประวัติศาสตร์ลาว 1779-1975 /

ผู้แต่ง
สุวิทย์ ธีรศาศวัต
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สร้างสรรค์, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1