การบำบัดรักษาสุขภาพที่ปรากฏในพระไตรปิฎก = A Study of Health Treatment as Depicted in the Tipitaka /

ผู้แต่ง
อรอุมา เลาหพิบูลย์กุล
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3131 อ838ก 2551
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
Physical description
ฌ, 144 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.