การมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮีในการจัดการป่าชุมชนโคกเป็ดก่า ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด = Participation of Tambon Nong Hee Administration Organization in Community Forest, Management of Ban Khok Pet Kao, Tambon Nong Hee, Nong Hee District, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
ธนพงธ์ พลศรี
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 354.55 ธ149ก 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
Physical description
ด, 121 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.