จิตรกรรมพุทธศาสนาสมัยพุกาม : รูปแบบและความหมายของศิลปะแห่งศรัทธา เล่มสอง ภาพประกอบและคำอธิบาย /

ผู้แต่ง
เสมอชัย พูลสุวรรณ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์, 2559
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1