"อยากลืมกลับจำ" สารคดีประวัติลูกสาวจอมพล ป. : ชีวิต ความผัวผวน และความทรงจำของจีรวัสส์ ปันยารชุน พิบูลสงคราม /

ผู้แต่ง
ภูริ ฟูวงศ์เจริญ
Corporate Author
ศรัญญู เทพสงเคราะห์, ณัฐพล ใจจริง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มติชน, 2561
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2