ลอกครามปัญญาชนฝรั่ง /

ผู้แต่ง
ส.ศิวรักษ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ศยาม, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3