การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกด้วยบทบาทสตรี = Pro-Active Propagation of Buddhism by Women's Role /

ผู้แต่ง
ภัคศรัณย์ โพธิ์เย็นญาติ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.317 ภ329ก 2560
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
Physical description
ฐ, 256 หน้า : ตตารางประกอบ ; 30 ซม.