การเจริญอานาปานสติสำหรับผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค = Anapanasati Practice for the Olders in Social Welfare Development Center for Older Persons, Ban Bangkhae /

ผู้แต่ง
วิภาดา สนเพ็ชร
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3122 ว648ก 2562
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2562
Physical description
ฐ, 171 หน้า ; 30 ซม.