ข้าพเจ้าทดลองความจริง อัตชีวประวัติของมหาตม = The Story of My Experiments with Truth /

ผู้แต่ง
คานธี,
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2561
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 6