การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้โรงเรียนบ้านริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Learning Resource Management of Ban Rim Tai School, Mae Rim District, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
ธนพล ด่านวิวัฒน์วงศ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.2 ธ152ก 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
ฌ, 83 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.