ข้อคิดเรื่อง เกิด แก่ เจ็บ ตาย /

ผู้แต่ง
คึกฤทธิ์ ปราโมช,
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า 2000, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3