16 องศาเหนือ ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน ภาค 1.2 /

ผู้แต่ง
วินทร์ เลียววาริณ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : 113, 2560
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1