กระยานิยาย : สารพัดเรื่องราวน่ารู้จากรอบ ๆ สำรับ /

ผู้แต่ง
ส.พลายน้อย
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2559
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1