สถิติอ้างอิงเพื่อการวิจัยทางการศึกษา /

ผู้แต่ง
กนกทิพย์ พัฒนาพัวพันธ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2