การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยศีลข้อที่ 5 ในพุทธปรัชญาเถรวาท = The Quality of Life Development Through the Fifth Precept in Theravada Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
จิรพลธ์ คำคล่อง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3013 จ496ก 2560
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
Physical description
ฌ, 113 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.