วิเคราะห์อุปลักษณ์เกี่ยวกับเบญจขันธ์ในพระสุตตันตปิฎก = The Analysis of Metaphors on Five Groups of Personality (Panca Khandha) in Suttantapitaka /

ผู้แต่ง
พระมหาอรรถพงษ์ อตฺถญาโณ (ผิวเหลือง)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3072 อ355ว 2561
พิมพ์ลักษณ์
พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2561
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ฌ) 244 หน้า ; 30 ซม.