ตำรายาศิลาจารึก : วัดพระเชตุพนฯ ฉบับสมบูรณ์ /

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นนทบุรี : ศรีปัญญา,
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1