การศึกษาเชิงวิเคราะห์จริยธรรมนักปกครองที่ปรากฏในวรรณกรรมมหาภารตะ = Analutical Study of the Reller's Virtue in Mahabharata Literature /

ผู้แต่ง
พระรัตภูมิ ฐานิโย (ผ่องแสง)
Corporate Author
Takasawa, Naomi
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 172 ร379ก 2562
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2562
Physical description
ฌ, 122 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.