การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของชุมชนชาวไทยเชื้อชาติลาว ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย = The Cultural Change of the Lao Thai Community, Wiang Sub-District, Chiang Saen District, Chiang Rai Province /

ผู้แต่ง
เพ็ง อินทะมีไชย
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 303.482 พ882ก 2561
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Physical description
ฎ, 125 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.