ประวัติศาสตร์ของประวัติศาสตร์ = History : A Very Short Introduction /

ผู้แต่ง
อาโนลด์, จอห์น เอช.
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ภาพพิมพ์, 2561
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1