การส่งเสริมศักยภาพการสอนธรรม และการนำปฏิบัติธรรมของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (ศาลายา) = Potenial Enhancement in Dhamma Teaching and Dhamma Training of Teacher-Monks in Schools Under Mahamakut Buddhist University (Salaya) /

ผู้แต่ง
พระเมธาวินัยรส (สุเทพ ปสิวิโก)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.14 ส781ก 2561
พิมพ์ลักษณ์
พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2561
Physical description
ฌ, 169 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.