กฎหมายพื้นฐาน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี = Basic Law for the Federal Republic of Germany /

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1