วิถีความคิด วิถีชีวิตชาวนาอีสาน /

ผู้แต่ง
สมชาย นิลอาธิ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
390.9593 ส239ว 2543
พิมพ์ลักษณ์
มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
Physical description
116 หน้า : ภาพประกอบ