วิถีความคิด วิถีชีวิตชาวนาอีสาน /

ผู้แต่ง
สมชาย นิลอาธิ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2