การให้บริการตามหลักสาราณียธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช = The Service Providing According to Saraniyakhamma of Personel Huasai Sub-District Administrative Organization, Huasai District, Nakhon Si Thammarat Province /

ผู้แต่ง
จรูญ สุธาประดิษฐ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.315 จ173ก 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
น, 216 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.