การคิดสร้างสรรค์เพื่อการจัดการคุณค่า = Creativity for Value Management /

Corporate Author
คณะกรรมการวิชาการคิดสร้างสรรค์เพื่อการจัดการคุณค่า
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2561
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2