เพราะชีวิตช่างเปราะบาง /

ผู้แต่ง
ชมัยภร แสงกระจ่าง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : คมบาง, 2561
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1