วัด - วัง ในพระราชประสงค์พระจอมเกล้าฯ /

ผู้แต่ง
พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มติชน, 2560
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1