การละครไทย /

ผู้แต่ง
สุมนมาลย์ นิ่มเนติพันธ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
808.2 ส841ก 2541
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2541
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 4
Physical description
254 หน้า : ภาพประกอบ