สองยุคแห่งวัฒนธรรมไวมาร์ /

ผู้แต่ง
พรสรรค์ วัฒนางกูร
ภาษา
Thai
เลขเรียก
934.08 พ284ส 2543
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
244 หน้า : ภาพประกอบ