มนุษยสัมพันธ์ : พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ = Human Relations : Human Behavior in Organizations /

ผู้แต่ง
รัตติกรณ์ จงวิศาล
ภาษา
Thai
เลขเรียก
658.31244 ร366ม 2560
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2560
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 4
Physical description
256 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.