คู่มือนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาวินัยมุขและกรรมบถ /

Corporate Author
คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1