ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรจตุรพักตรพิมาน อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด = Police Officers' Morale and Motivation for Suppression Tasks of Chaturaphak Phiman Police Station, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
สมพงศ์ อุ่นเจริญ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559