การมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด = The Participation of Communities in Arranging and Making Plan to Develop in Sub-District Administration Organization : A Case Study of Tambon Phak Waen Administration Organization, Changhan District, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
สายรุ้ง ไชยภาลี
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 352.34 ส655ก 2551
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
Physical description
ญ, 140 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.