เปรียบเทียบการบรรลุธรรมตามแนวสติปัฏฐาน 4 กัยพระสูตรเว่ยหลาง = A Comparison of Enlightenment Based on Satipatthana Sutta and Plarform Sutra of Huineng /

ผู้แต่ง
พนมกร คำวัง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2562