เปรียบเทียบการบรรลุธรรมตามแนวสติปัฏฐาน 4 กัยพระสูตรเว่ยหลาง = A Comparison of Enlightenment Based on Satipatthana Sutta and Plarform Sutra of Huineng /

ผู้แต่ง
พนมกร คำวัง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 291 พ187ป 2562
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2562
Physical description
ฏ, 97 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.