ข้าวยำคำใต้ /

ผู้แต่ง
ประพันธ์ เรืองณรงค์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
รส ป298ข 2543
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ดอกหญ้า, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(10), 222 หน้า : ภาพประกอบ