การแก้ไขปัญหาอคติในสังคมไทยด้วยพุทธบูรณาการ = Bias Elimination in Thai Society with Buddhist Integrated Approach /

ผู้แต่ง
วิมุตาพร บริบูรณ์ลาภผลิน
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 303.6 ว675ก 2562
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2562
Physical description
ด, 290 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.