89 พระพุทธรูปสำคัญ ในรัชกาลที่ 9 /

Corporate Author
กระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : กระทรวงวัฒนธรรม, 2562
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1