วัฒนธรรมทางการเมืองของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่ปิง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Political Culture of Police Officers, Mae Ping Police Station, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
พาที แก้วบัวเคน
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558