การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย = People's Participation in Administration of Tambon Administrative Organizations in Mueang Loei District, Loei Province /

ผู้แต่ง
ณัชชา พรมจันทร์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552