ความพร้อมของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาชุมชนสู่ความเข้มแข็งในเขตเทศบาลตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา = Public Readiness to Strengten Community Development in Tambol Uthai Municipaliry, Uthai District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province /

ผู้แต่ง
เจตพล โตทอง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553